Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale   Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentată prin doamna Popa Elena Laurenția având funcția de Manager, dorește să achiziționeze Servicii organizare Festival Național de Folcor „Pe deal la Teleormănel”, Ediția a50 a, Alexandria 24-26 septembrie 2019.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificată proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, județul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor: 13 septembrie 2019,ora 11.00
 8.  Termenul de răspuns la oferte: 13 septembrie 2019

Solicitarile de clarificari vor fi transmise către compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.

Informatii suplimentare la tel 0347.804.482

Anexat prezentei invitații va punem la dispozitie :Fișa de date a achiziției, Caietele de sarcini, Model formulare și Model contract.

In cele ce urmeaza sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Invitatie
 2. Imprimate
 3. Servicii cazare
 4. Servicii cultural artistice,scenotehnica
 5. Servicii de masa
 6. Servicii orchestra,aranjament orchestral
 7. Fisa de date anexa 2 (2)Formulare (9)
 8. Model-contract-servicii-organizare-festival-anexa-2 (4)
 9. Formulare (9)
Anunt privind achizitionarea de servicii pentru organizare Festival Național de Folcor „Pe deal la Teleormănel” Ediția a50 a