Anunț privind achiziționarea de servicii organizare pentru Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Ușoară ’’Teleorman Pop Fest”, Alexandria, 15-16 iunie 2022

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404, reprezentată prin domnul Agapie Ciprian Robert având funcția de Manager, dorește să achiziționeze Servicii organizare pentru Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Ușoară ’’Teleorman Pop Fest”, Alexandria, 15-16 iunie 2022.