REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEL CONTRACTUALE DE EXECUTIF, VACANTE DE „REFERENT „TR.PROF. I LA COMPARTIMENTUL DE CERCETARE SI VALORIFICARE A CULTURII SI CIVILIZATIEI TRADITIONALE SI EDUCATIE PERMANENTA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADITIONALE TELEORMAN