În ziua de 5 august 2022 se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, unul dintre cei mai importanți scriitori români din perioada postbelică.

Născut la Siliștea-Gumești, scriitorul și-a înmuiat pana în „lumina eternă a zilei de vară”, dând literaturii și culturii române, după volumul de debut, Întâlnirea din Pământuri (1948), câteva romane, unele dintre ele adevărate capodopere ale genului, precum Moromeții, vol. I (1955), Intrusul (1968), Marele singuratic (1972), Delirul (1975) sau trilogia Cel mai iubit dintre pământeni (1980). Cum nimeni n-a făcut-o până la el, Marin Preda aduce în romanul „Moromeții” un chip aparte al țăranului român, pe Ilie Moromete, complicatul și reflexivul țăran din Câmpia Dunării, total diferit, de pildă, de Ion al lui Liviu Rebreanu. Ilie Moromete trăiește nu drama iubirii pentru pământ, ci drama destrămării lumii în care familia lui nu-și mai găsește echilibrul, pământul fiind doar un mijloc de existență și de unitate, dincolo de magia însăși a vieții. Marin Preda reflectă, de asemenea, în opera sa, raportul dintre individ și istorie, în „Delirul”, mai ales, și dramele intelectualului în lumea postbelică, dezechilibrat și de dramele lui intime, ca în „Cel mai iubit dintre pământeni”, un roman, deopotrivă, social, politic și erotic, dar și filosofic în mare măsură. Romanul autobiografic Viața ca o pradă (1977) reflectă, pe de altă parte, avatarurile propriei sale deveniri umane și scriitoricești, despre care vorbește și în Imposibila întoarcere (1972) și în Convorbiri cu Florin Mugur (1973). Fără cărțile lui Marin Preda, lumea românească și istoria ei nu pot fi înțelese cu adevărat.

Pentru a sărbători Centenarul Marin Preda (1922-2022), Centrul Cultural Județean Teleorman pregătește un colocviu omagial, în cadrul căruia vor fi lansate și câteva volume dedicate Marelui Singuratic, manifestarea urmând a se desfășura în ziua de 11 octombrie 2022. Este omagiul de suflet pe care Teleormanul i-l aduce lui Marin Preda în anul când se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa și 80 de ani de la debutul său literar.

Marin Preda, o conștiință civică și artistică exemplară, merită pe deplin recunoștința noastră!

CENTENAR MARIN PREDA