CJCPCT Teleorman, cu sediul in localitatea Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentata prin doamna Popa Elena Laurentia avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze servicii organizare eveniment,,Veniți creștini la rugăciune!”-20 aprilie 2019, CATEDRALA SFÂNTUL ALEXANDRU din Alexandria.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, judetul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor: 3 aprilie 2019 ,ora 12.00
 8. Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.
 9. Informatii suplimentare la tel 0347.804.482, persoana de contact Potirniche Emilia

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Model formulare si Model contract.

In cele ce urmeaza sunteti invitati să depuneți oferta Dumneavoastra, însoțite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Invitatie-Venitii crestini la rugaciune
 2. Servicii artistice
 3. Servicii de cazare
 4. Servicii de masa
 5. Fisa de date anexa 2 (2)
 6. Formulare (9)
 7. Model-contract-servicii-organizare-festival-anexa-2 (4)
Anunt privind achizitionarea de servicii organizare eveniment,,Veniți creștini la rugăciune!”