Anexat prezentei invitații vă punem la dispoziție : Invitația de participare, Fisa de date a achiziției, Caietele de sarcini, Model formulare și Modele contracte.

Faceti click mai jos pentru vizualizarea și descărcarea documentelor :

Anunț privind achiziția pentru servicii de organizare Festivalul Național Marin Preda, Ediția a 18-a, Alexandria, 11 octombrie 2023