CJCPCT Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentată prin doamna Popa Elena Laurenția având funcția de Manager, dorește să achiziționeze Servicii organizare Festival Național de Folcor „Pe deal la Teleormănel”, Ediția a49 a, Alexandria 18-20 septembrie 2018.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificată proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, județul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor: 12 septembrie 2018,ora 12.00
 8. Termenul de răspuns la oferte: 12 septembrie 2018
 9. Termenul de depunere a contestațiilor:1213 septembrie2018
 10. Termenul de răspuns la contestații: 14 septembrie 2018

Solicitarile de clarificari vor fi transmise către compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.

Informatii suplimentare la tel 0347.804.482, persoana de contact Potîrniche Emilia

Anexat prezentei invitații va punem la dispozitie :Fișa de date a achiziției, Caietele de sarcini, Model formulare și Model contract.

In cele ce urmeaza sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Caiet de sarcini-servicii cultural artistice,scenotehnica
 2. Caiet Sarcini-Imprimate si produse conexe
 3. Caiet sarcini-Servicii de orchestra, aranjament orchestral, partituri,membrii juriu
 4. Caiet sarcini-Servicii de cazare
 5. Caiet Sarcini-Servicii de masa
 6. Declaratie
 7. Fisa de date anexa 2 (2)
 8. Formulare (9)
 9. Invitatie Participare
 10. Model-contract-servicii-organizare-festival-anexa-2 (4)
Anunt privind achizitia de Servicii organizare Festival Național de Folcor „Pe deal la Teleormănel”, Ediția a49 a, Alexandria 18-20 septembrie 2018