CJCPCT Teleorman, cu sediul in localitatea Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentata prin doamna Popa Elena avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze Servicii de cazare, Servicii Masa , Servicii Tiparituri ( Afis A2, Diplome) pentru Festivalul national de muzica folk,, Folk Events “- 7-9 septembrie 2018

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor,   inclusiv;
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman din str Ion Creanga, Nr 52-54,  localitatea Alexandria, judetul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor:  23.08.2018, ora 14.00
 8. Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.
 9. Termenul de raspuns la oferte: 24.08.2018
 10. Termenul de primire a contestatiilor: 27-30. 08.2018
 11. 11. Termen de raspuns la contestatii : 31.08.2018 -04 09.2018
 12. Informatii suplimentare la tel 0347/804.482 persoana de contact Potirniche Emilia

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie Fisa de date a achizitiei, Caietele de Sarcini, Model Formulare si Model Contract.

In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra, insotite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Declaratie , Folk 2018
 2. Fisa de date anexa 2
 3. Formulare (2)
 4. Invitatie de Participare , Folk 2018
 5. Model Contract
 6. caiet de sarcini achizitii imprimate folk event
 7. caiet sarcini- cazare F. Event
 8. caiet sarcini -masa F. Event
Anunt privind achizitia de Servicii de cazare, Servicii Masa , Servicii Tiparituri ( Afis A2, Diplome) pentru Festivalul national de muzica folk,, Folk Events “- 7-9 septembrie 2018