Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman cu sediul în str. Ion Creanga , nr.52-54, loc.Alexandria, jud Teleorman, a demarat procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de servicii de asigurare de raspundere civila auto.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publica: este achiziția directă , ce va fi publicată prin intermediul catalogului SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro
  2. Limba de redactare a ofertelor: limba română
  3. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut
  4. Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de furnizare polita RCA pentru  Autobuz Mercedes Benz/50 locuri
  5. Durata contractului: este de 12 luni de la data semnării.
  6. Caietul de sarcini se află publicat pe site-ul www.culturateleorman.ro la rubrica ANUNȚURI
  7. Ofertele pot fi transmise pe următoarele cai de comunicare: fie prin email: www.culturateleorman.ro, fie prin fax: 0347.804.482, fie la sediul CJCPCT Teleorman din str.Ion Creangă, nr.52-54, Alexandria, Teleorman
  8. Termenul limită de depunere a ofertelor: data 10.05.2017

Faceti click aici pentru descarcarea caietului de sarcini

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE POLITA RCA PENTRU AUTOBUZ MERCEDES –BENZ
Etichete: