Sigla-muzica-usoara-TELEORMAN-POP--FEST-OPConsiliul Judeţean Teleorman prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Teleorman, organizeaza Festivalul-concurs national de muzica uşoară ’’Teleorman Pop Fest’’, eveniment cultural important cu o tradiţie de 50 ani.

Vă transmitem alăturat şi vă rugăm să ne ajutaţi să facem cunoscute, celor interesaţi, prevederile Regulamentului  Festivalului-concurs naţional de muzică uşoară  ’’Teleorman Pop Fest”, ediţia a  50- a, care se va desfăşura  în 7-9 mai 2019.

În vederea înscrierii la concurs şi a preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 7 APRILIE 2019, pe email : cjcpctteleorman@yahoo.com, următoarele:

 • fişa de înscriere completată cu datele solicitate,
 • copie după cartea de identitate,
 • o fotografie,
 • pozitivul celor două piese(mp3) ce vor fi prezentate în concurs(dintre care obligatoriu una în limba română). Înregistrările pieselor pot fi făcute şi pe telefon.

Preselecţia: Va avea loc în 8 aprilie 2019. Neparticiparea la preselecţie va atrage după sine neparticiparea la concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0347804482

Concursul se va desfăşura live, cu acompaniament orchestral.

Organizatori:

*Consiliul Judeţean Teleorman prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Teleorman

Perioada şi locul desfăşurării 

Platoul din fața Casei de Cultură Alexandria

Scopul festivalului

Festivalul-concurs urmăreşte promovarea muzicii uşoare româneşti de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor voci.

Condiţii de participare la concurs

Concursul este  deschis  tinerilor interpreţi, cu vârsta cuprinsă între 15-30 ani. Nu pot să participe câştigătorii  trofeului  festivalului  din ediţiile precedente.

Înscrierea la concurs şi preselecția

În vederea înscrierii la concurs şi a preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 7 aprilie 2019, pe adresa de email : cjcpctteleorman@yahoo.com, următoarele:

 • fişa de înscriere completată cu datele solicitate,
 • copie după cartea de identitate,
 • o fotografie,
 • pozitivul celor două piese(mp3) ce vor fi prezentate în concurs(dintre care obligatoriu una în limba română). Înregistrările pieselor pot fi făcute şi pe telefon.Preselecția va avea loc în data de 8 aprilie 2019 pe baza materialelor trimise.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0347804482 sau 0751178335.

Desfăşurarea  concursului

În urma preselecţiei,  juriul va hotărî numărul participanţilor în finală.Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorţi.Concurenții vor sosi la Alexandria, în data de 7 mai 2019 orele 12.00 la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Teleorman.

Concursul se va desfăşura pe Platoul din fața  Casei de Cultura Alexandria, în ziua de 8 mai  2019,  începînd cu orele 19.00, sub forma unui spectacol cu public .

Gala laureaţilor şi festivitatea de decernare a premiilor vor avea loc în ziua de 9 mai 2019. Atât în prima seară cât şi în gală vor avea loc recitaluri ale unor solişti şi trupe de renume.

Acompaniamentul concurenţilor va fi realizat  live de către o orchestră formată din profesionişti ai genului. Se consideră criterii de apreciere: calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea pieselor muzicale prezentate.

Obligaţiile participanţilor

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită piesele înregistrate pentru preselecţie până la data de 7 aprilie 2019.
 • să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de către organizatori
 • să-şi susţină cheltuielile de transport.

Nerespectarea acestor obligaţii conduce la eliminarea din concurs, fără drept de apel.Laureaţii care nu sunt prezenţi la gala de decernare a premiilor  vor fi descalificaţi.

Obligaţiile organizatorilor

Organizatorii asigură:

 • buna desfăşurare a preselecţiei candidaţilor;
 • spaţiile pentru repetiţii;
 • paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
 • masa şi cazarea concurenților(pentru concurenții minori se asigura cazarea și masa unui singur însoțitor);
 • premiile pentru laureaţi, diplome şi plachete, trofeul festivalului;
 • scena, amplificare şi luminile pentru spectacolul de gală;
 • recitalurile de după concurs şi gală.
 • toate celelate cheltuieli legate de organizarea şi desfăşurarea festivalului.

Juriul

Va fi format din personalităţi marcante ale muzicii uşoare  româneşti, redactori radio şi tv, personalităţi culturale.

Deciziile juriului sunt inatacabile.

Concurentul va primi media notelor membrilor juriului. Daca va fi cazul, membrul juriului care recunoaşte în lista de concurs  participanţi de a căror formare artistică se ocupă, se va abţine de la notare . Juriul concursului are latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.

Premii

Laureaţii concursului vor primi premii, în sumă brută, după cum urmează:

 • TROFEUL  ’’Teleorman Pop Fest” – 4.000  lei
 • Premiul  I – 2.500  lei
 • Premiul  II – 2.000  lei
 • Premii  III – 1.500   lei
 • Premiul de popularitate – 1.000   lei
 • Premiul CJCPCT Teleorman – 600   lei

Laureații vor mai primi diplome si plachete .

Cuantumul sau numărul premiilor acordate de către organizatori poate fi mărit prin contributia unor sponsori.

Teleorman Pop Fest – editia a 50-a