Anunț privind achiziționarea de servicii pentru organizarea Festivalului National de Folclor Pe deal la Teleormanel, ediția a48a , Alexandria 26-28 septembrie2017

CJCPCT Teleorman, cu sediul in localitatea Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404, reprezentata prin doamna Popa Elena Laurentia avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze Servicii organizare Festival National de Folcor „Pe deal la Teleormanel”, Editia 48, Alexandria 26-28 septembrie 2017.

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE POLITA RCA PENTRU AUTOBUZ MERCEDES –BENZ

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman cu sediul în str. Ion Creanga , nr.52-54, loc.Alexandria, jud Teleorman, a demarat procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de servicii de asigurare de raspundere civila auto.