Rezultatul final la examenul de promovare in trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual aflat la sfarsitul perioadei de debut