Anunt privind achizitionarea de servicii necesare organizarii evenimentului cultural pentru urmatoarele piese de teatru ,,Cenușăreasa” și „Comedie cu oltenii”

CJCPCT Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de înregistrare fiscal 15120404,  reprezentat prin doamna Popa Elena Laurenția  având funcția de Manager, dorește să achiziționeze servicii organizarea eveniment cultural piese de teatru,,Cenușăreasa” și „Comedie cu oltenii

Anunt privind achizitionarea de servicii necesare organizarii evenimentului cultural Târgul Producătorilor Tradiționali ,,Produs în Teleorman’’

CJCPCT Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de înregistrare fiscal 15120404,  reprezentat prin doamna Popa Elena Laurenția  având funcția de Manager, dorește să achiziționeze servicii necesare organizarii evenimentului cultural Târgul Producătorilor Tradiționali ,,Produs în Teleorman’’,10-12