CJCPCT Teleorman, cu sediul in localitatea Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentata prin doamna Popa Elena Laurentia avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze Servicii organizare Festival National de Folcor „Pe deal la Teleormanel”, Editia 48, Alexandria 26-28 septembrie 2017.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, judetul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor:18 septembrie 2017,ora 12.00
 8. Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.
 9. Informatii suplimentare la tel 0347.804.482, persoana de contact Potirniche Emilia

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Model formulare si Model contract.

In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra, insotite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Caiet de sarcini 1
 2. Caiet de sarcini 2
 3. Caiet de sarcini 3
 4. Formulare
 5. Model contract
 6. Fisa de date anexa 2
 7. Invitatie de participare
 8. Declaratie
Anunț privind achiziționarea de servicii pentru organizarea Festivalului National de Folclor Pe deal la Teleormanel, ediția a48a , Alexandria 26-28 septembrie2017
Etichete: