Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale   Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de înregistrare fiscal 15120404,  reprezentată prin doamna Popa Elena Laurentia având funcția de Manager, dorește să achiziționeze, servicii pentru organizare evenimentului cultural  ,, Tabăra Națională de Muzica Folk „Folk Events” 6-8 septembrie 2019,Alexandria.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 4. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman din str Ion Creanga, Nr 52-54,  localitatea Alexandria, judetul Teleorman.
 7. Data limită de depunere a ofertelor:  29.08.2019, ora 11.00
 8.  Solicitarile de clarificari vor fi transmise către compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.

* Informatii suplimentare la tel 0347/804.482 .

Anexat prezentei invitații vă punem la dispozitie Fișa de date a achiziției, Caietele de Sarcini, Model Formulare și Model Contract.

In cele ce urmeaza sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră, însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Invitatie Folk Events
 2. Cazare, Folk Events
 3. Imprimate si produse conexe, Folk Events
 4. Masa,Folk Events
 5. Scenotehnica, Folk Events
 6. Fisa de date anexa 2
 7. Model Contract
 8. Modele de formulare
Anunt privind achizitionarea de servicii pentru organizare evenimentului cultural ,, Tabăra Națională de Muzica Folk „Folk Events” 6-8 septembrie 2019,Alexandria