CJCPCT Teleorman, cu sediul in localitatea Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentata prin doamna Popa Elena Laurentia avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze servicii organizare eveniment,, Iubesc Romania –Spectacol extraordinar cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei”

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
 6. Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, judetul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor: 27 noiembrie 2017,ora 12.00
 8. Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.
 9. Informatii suplimentare la tel 0347.804.482, persoana de contact Potirniche Emilia

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Model formulare si Model contract.

In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra, insotite de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Invitatie de participare
 2. Declaratie
 3. Fisa de date anexa 2 (2)
 4. Formulare (9)
 5. Model-contract-servicii-organizare-festival-anexa-2 (4)
 6. Caiet de Sarcini -Servicii Artistice
 7. Caiet de Sarcini- Sevicii de restaurant si de servire a mancarii
 8. Caiet de Sarcini-Servicii de organizare evenimente Caiet de Sarcini-Servicii de organizare evenimente
 9. Caiet de Sarcini-Servicii hoteliere
Anunț privind achiziționarea de servicii pentru organizare eveniment,, Iubesc Romania – Spectacol extraordinar cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei”
Etichete: