CJCPCT Teleorman, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, telefon/fax 0347804482 cod de inregistrare fiscal 15120404,  reprezentată prin doamna Popa Elena Laurenția având funcția de Manager, dorește să achiziționeze Servicii organizare pentru Festivalul  Naţional de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă’’Iată vin colindătorii” Ediţia a IV a, Alexandria, 16-21 decembrie 2018

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura simplificată proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv
 4. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „preţul cel mai scăzut”
 6.   Ofertele se vor depune la sediul CJCPCT Teleorman, localitatea Alexandria, județul Teleorman.
 7. Data limita de depunere a ofertelor: 10 decembrie 2018,ora 12.00
 8.  Termenul de răspuns la oferte: 10 decembrie 2018
 9. Termenul de depunere a contestațiilor:1011 decembrie 2018
 10. Termenul de răspuns la contestații: 11 decembrie 2018

Solicitarile de clarificari vor fi transmise către compartimentul achizitii publice din cadrul CJCPCT Teleorman.

Informatii suplimentare la tel 0347.804.482, persoana de contact Potîrniche Emilia

Anexat prezentei invitații va punem la dispozitie :Fișa de date a achiziției, Caietele de sarcini, Model formulare și Model contract.

In cele ce urmeaza sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.

Faceti click mai jos pentru descarcarea documente :

 1. Caiet de sarcini, Imprimate si produse conexe, pom de Craciun
 2. Caiet de sarcinii, Servicii de cazare si masa
 3. Caiet sarcini servicii sceno-tehnica
 4. Caiet sarcini, Servicii cultural artistice ,prezentator
 5. Fisa de date anexa 2 (2)
 6. Formulare (9)
 7. Invitatie Participare
 8. Model Contract
Anunt privind achizitionarea de Servicii organizare pentru Festivalul Naţional de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă’’Iată vin colindătorii” Ediţia a IV a, Alexandria, 16-21 decembrie 2018