Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman cu sediul in str. Ion Creanga , nr.52-54, loc.Alexandria, jud Teleorman, a demarat procedura de achizitie publice in vederea atribuirii contractului de servicii de medicina muncii.

  1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: este achizitia directa , ce va fi publicata prin intermediul catalogului SEAP, pe site-ul e-licitatie.ro
  2. Limba de redactare a ofertelor: limba romana
  3. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut
  4. Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de medicina muncii. Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii si se desfasoara conform prevederilor HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
  5. Durata contractului: este de 12 luni de la data semnarii.
  6. Caietul de sarcini se afla publicat pe site-ul culturateleorman.ro la rubrica ANUNTURI
  7. Ofertele pot fi transmise pe urmatoarele cai de comunicare: fie prin email: cjcpctteleorman@yahoo.com , fie prin fax: 0347.804.482, fie la sediul CJCPCT Teleorman din str.Ion Creanga, nr.52-54, Alexandria, Teleorman. Ofertantul castigator isi va posta oferta in catalogul electronic SEAP pentru a fi initiata procedura de cumparare on-line.
  8. Termenul limita de depunere a ofertelor: data 31.03.2017

Faceti click aici pentru descarcarea caietului de sarcini

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII